,,Het project zal qua start bouwtijd inderdaad worden vertraagd. De eventueel hogere bouwkosten door prijsindexering zijn momenteel niet in te schatten. Een vertraging kan ook een lagere inschrijving op de bouwkosten tot gevolg hebben”, aldus het college in een reactie. Andere extra advies- en voorbereidingskosten worden niet verwacht in de periode dat het project stil ligt. Wel zijn er extra k...