Terwijl de grond er al sinds geruime tijd bouwrijp wordt gemaakt, probeerden de acht opositiepartijen in Soest om toch nog (een deel van) het terrein te bestempelen voor de realisatie van woningen. Betaalbare behuizingen, want daar is grote behoefte aan. Het zou nu nog planologisch gezien haalbaar zijn, aldus de oppositie.