Voor het vervolg van het proces gaat de gemeente de reacties verwerken in een ‘nota van inspraak’. Daarbij wordt bekeken of, en zo ja wat voor aanpassingen nodig zijn in de plannen voor Soestdijk en het bestemmingsplan. De gemeenteraad neemt dit onderwerp naar verwachting op in de vergadercyclus van maart 2021. De stukken worden dan eind februari openbaar en de insprekers ontvangen dan persoonl...