Het pand staat op de nominatie gesloopt te worden om er zeventien appartementen te bouwen, twaalf tweekamer- en vijf driekamerappartementen. Burgemeester en wethouders stemmen ermee in om de ruimtelijke en functionele kwaliteit van Soesterberg te behouden en te versterken.

Uit het woningbehoefteonderzoek uit 2019 blijkt dat in Soesterberg veel vraag is naar goedkope koopappartementen (tot € 250.000,-) en daarnaast naar goedkope rijwoningen.

Verder is er een tekort aan appartementen in de sociale huur (tot 737 euro) en middenhuur (tot 950 euro). In het coalitieakkoord is opgenomen dat senioren een belangrijke doelgroep vormen in de gemeente Soest. Een appartementencomplex met een lift is geschikt voor deze doelgroep. Senioren hebben over het algemeen een voorkeur voor driekamerwoningen in plaats van tweekamerwoningen. De ontwikkeling zorgt voor een betere leefbaarheid van de omgeving

LEEFBAARHEID Met de nieuwbouw verdwijnt de bedrijfsbestemming. Dit heeft volgens burgemeester en wethouders een positieve uitwerking op de leefbaarheid van de omgeving. Het project valt buiten de begrenzing van het winkelgebied Rademakerstraat. Verspreide bewinkeling doet afbreuk aan de aantrekkingskracht van de winkelgebieden. Een afname hiervan is vanuit economisch oogpunt positief, aldus burgemeester en wethouders. De initiatiefnemer legt extra parkeerplaatsen aan achter het appartementencomplex. Hiermee voldoet het plan aan de parkeernorm.

De initiatiefnemer moet wel een boom terugplaatsen. Op het perceel stond een monumentale boom die vanwege gezondheid gekapt is. Daaraan is de eis verbonden dat er op het achtererf een nieuwe boom geplant wordt. Ook is een voorwaarde gesteld aan het vormgeven van de erfafscheidingen.

VOORWAARDEN Andere voorwaarden zijn aansluiten bij een afvalvoorziening in de buurt, verbreden van de inrit, voldoen aan de volkshuisvestelijke norm van twintig procent van de appartementen in de betaalbare sector (koopprijs maximaal €225.000,- of een huurprijs van maximaal € 950,-).

De initiatiefnemer moet ook een akoestisch onderzoek laten uitvoeren naar de beperkingen van dit appartementencomplex voor de noordelijk gelegen bedrijfsbestemming en vice versa, en inzichtelijk te maken hoe het hemelwater wordt verwerkt op eigen terrein.

Jan van Steendelaar