De bewoners verwijten Soest ook procedurele fouten. Zo blijkt een negatief advies van de Welstandscommissie als positief te zijn verwerkt. De basis van de slepende affaire ligt in een wijziging van het bestemmingsplan in 2013. De landelijke strook langs de Dorresteinweg kreeg een bedrijfsbestemming, ter uitbreiding van bedrijventerrein de Soestdijkse Grachten.