Gerard ten Brincke is een van de burgers die problemen heeft met de plannen en de manier waarop de MBEG die probeert te realiseren. Hij weet waarover hij praat als buurman, op enkele honderden meters afstand, aan de Stadhouderslaan. Ook had hij zitting in de klankbordgroep. Net voor het eindrapport stapte hij op, uit onvrede over de gang van zaken.