Om als Geopark te worden aangeduid, moet het gebied bijzonder zijn in de wijze waarop het is ontstaan. Met zijn stuwwallen, gevormd in de ijstijd, en de kwellen aan weerszijden, zijn de initiatiefnemers ervan overtuigd dat de hele Heuvelrug en de laaggelegen Vechtstreek, Kromme Rijnstreek en Eemland voldoen aan de eisen, ook qua aardkundige, ecologische en cultuurhistorische waarden.