Op de kaart van Soest die het college donderdag naar buiten bracht, is vooral in het poldergebied grenzende aan bedrijventerrein de Isselt in Amersfoort een aantal zonnevelden ingetekend. Die worden dan ingepast in het landschap tussen hagen, die er vroeger ook stonden. De inkomsten uit de zonnevelden komen ook ten goede aan de ontwikkeling van natuur e...