De Eempolder in Soest die ervoor in aanmerking zou komen, is een gebied waarvan de gemeenteraad heeft besloten dat hier niet gebouwd mag worden. In Soesterberg lijkt het gebied van de Vlasakkers geschikt, maar hier doet zich het probleem voor dat dit militair oefenterrein is en Defensie een belangrijke stem heeft. 

Probleem is bovendien of de hoogte van de windmolens, tegenwoordig gemiddeld honderd meter, in de toekomst tot tweehonderd meter, geen probleem vormt voor de radarinstallatie. Deze is nog op de voormalige vliegbasis Soesterberg aanwezig en doet nog steeds dienst voor de begeleiding van het militair en civiel luchtverkeer en voor de bewaking van het luchtruim, 24 uur per dag, zeven dagen in de week, De installatie kreeg in 2018 nog een grote opknapbeurt om de levensduur te verlengen. 

Daarom zal, bij een besluit tot plaatsing van windmolens op de Vlasakkers, eerst grondig moeten worden onderzocht of de molens, en mogelijk ook de zonneweides niet een zodanige invloed op de radar heeft of omgekeerd de radar op de windmolens dat ze niet op het militaire terrein gebouwd kunnen worden.

Als het open karakter van de Eempolder Middelwijk als natuur- en agrarisch gebied buiten beeld blijft voor plaatsing van windturbines en aanleg van een zonnepark, blijven daarvoor zoals het er nu naar uitziet voorlopig alleen de Vlasakkers en de creativiteit van de gemeenteraad over.