In de jaren negentig van de vorige eeuw werd op verschillende momenten hierover gedebatteerd in de Soester gemeenteraad. Telkens strandden de discussies op de (hoge) kosten voor de invoering van dit systeem en op de onzekerheid van het effect ervan. Onder meer bestond de angst dat mensen hun huishoudelijk afval zomaar ergens ‘op straat’ zouden gaan dumpen, zodat ze er dan niet voor hoefden te b...