In 2018 werd het omgekeerd inzamelen ingevoerd met verschillende containers thuis voor verschillend afval. Een evaluatie van de afgelopen twee jaar wijst volgens wethouder Nermina Kundic uit dat ‘dit cijfermatig wel de gewenste effecten heeft’. Waar in 2017 de gemiddelde inwoner jaarlijks nog 200 kilogram restafval produceerde was dat vorig jaar 165 kilo. In 2019 werd 70 procent van het afval g...