,,We gaan niet lang meer zitten wachten”, aldus Michiels. Maar hij toonde zich wel verheugd dat er tussen de twee bestuursorganen weer gepraat wordt over een oplossing voor de bodemverontreiniging bij de voormalige vliegbasis Soesterberg. ,,Het is nooit mooi als twee overheden tegenover elkaar voor de rechter staan.”