Consequentie is wel dat voor minder windmolens compensatie elders zal moeten worden gevonden. Bijvoorbeeld in de vorm van meer zonnevelden (grootschalige locaties met zonnepanelen). Dat alternatief zal nog nader moeten worden uitgewerkt.