Jan van Steendelaar

Het koor bleef dan ook niet stilzitten. Dirigent Jack van Zijl vroeg om een koorgroepsapp te starten. Per stemgroep was die er al om de opgenomen oefeningen van elke week te delen. Die app bleek erg belangrijk om de saamhorigheid vast te houden. Veel werd gedeeld: mooie muziek, verdrietige dingen en leuke dingen. Op woensdagavond was het vaste prik: een song uit het repertoire, ingezongen door de dirigent of door vaste pianist Abel Bakema.

Nel van der Lee uit Soesterberg die de public relations verzorgt en als enige vanaf de oprichting koorlid is: ,,Ons bestuur is altijd belangrijk, maar in deze periode onmisbaar! Het hield ons op de hoogte van de mogelijk- en onmogelijkheden. De eerste mogelijkheid was elkaar buiten ontmoeten. Het was erg fijn om elkaar weer te zien en af te spreken hoe we verder zouden gaan. Besloten werd om in twee groepen, rekening houdend met de voorschriften, elke week buiten te oefenen. Dat is nu één keer gebeurd en het was wennen en improviseren, maar…..je moet creatief zijn nietwaar?”

HERINNERINGEN Intussen gaat het uitwerken van de plannen voor het jubileumconcert op 10 oktober verder. Nel van der Lee: ,,Alles was al uit de kast getrokken: foto’s, dvd’s en ook herinneringen werden opgehaald van concerten en een weekend van uitwisseling met een koor uit Duitsland. Kortom, we hadden er zin in. Ons hele repertoire van 15 jaar werd bekeken en de leden kozen hun favoriete popsongs uit. De muziekcommissie stelde daaruit een mooi programma samen.”

BURGSTEDE Het popkoor Allround is in de loop der jaren een bekende verschijning geworden sinds de oprichting in 2005 door het bestuur van het toenmalige dorpshuis Burgstede op het Dorpsplein. Het was één van de initiatieven om het zo goed mogelijk bezet te krijgen en bezoek aan het dorpshuis te stimuleren. Toen Burgstede in 2007 ophield te bestaan, besloten de koorleden zelf een vereniging op te richten. Als oefenruimte werd het voormalige gebouw van KVO aan de Kerklaan in gebruik genomen, waar het koor nog steeds gebruik van maakt.

GROTE RUIMTE In de afgelopen vijftien jaar heeft het koor veel hoogtepunten gekend met als uitschieter het uitwisselingsweekend met een koor Harmonie in Takt uit het Duitse Oppenheim in 2009. Twee jaar later kwam het op bezoek in Soesterberg, Verder werkte Allround mee aan concerten, festivals en korendagen. Nu concentreert Allround zich op het jubileum. Nog steeds in het KVO-gebouw. ,,Maar net als ieder koor zijn we op zoek naar een grote ruimte voor zo min mogelijk kosten. Ook daarin hopen we op solidariteit, creativiteit en ideeën,” zegt Nel van der Lee.

Alle stemgroepen zijn welkom, vooral mannen. Informatie bij Marijke v.d. Kuijlen, marijkevdkuijlen@gmail.com 0610119739.