Van Eijck, tevens aartsbisschop van Utrecht, diaken Jan Nieuwenhuis en koorleider Nico Kortekaas verrasten de jubilerende koorleden met oorkondes, beeldjes en speldjes. Vanaf links Jan Geurink (65 jaar koorlid), Aart van Doorn (80) en Math Elissen (65). Gerard Beijer (65) kon niet aanwezig zijn.