In 1921 werd in Soest, met de christelijke gymnastiekvereniging Simson, voor het eerst in georganiseerd verband gegymd. Simson is de voorloper van een reeks gymverenigingen die zich qua levensbeschouwing onderscheidden. De verzuiling stond tot aan het begin van de jaren zeventig nog kaarsrecht overeind. In 1971 fuseerden Crescendo, Olympia en STC (Soester Turnclub) tot de Algemene Gymnastiekver...