,,Ik ben geboren in Muiderberg op 26 september 1920.” Het is een zinnetje dat even moet doordringen. Want mevrouw Mol oogt als een kwieke vrouw begin tachtig, die in geuren en kleuren kan vertellen over haar leven. ,,Het is een gave, een rijkdom dat mijn geheugen nog zo goed is”, zegt de eeuweling.