Emma Beaujon nam het directeurschap over van ad interim Jos Bleijenberg, die op zijn beurt Ad Witlox had opgevolgd. Zij beleefde er ruim zeven jaar heel veel.