De huizen aan het gedeelte van de Wiardi Beckmanstraat waar geen doorgaand verkeer mogelijk is kijken uit over kleine pleintjes waar kinderen kunnen spelen. Zo ook op de plek ter hoogte van huisnummer 342 waar Abdel Moukthar zich opwerpt als woordvoerder voor de bezorgde buurt. Met gespreide armen toont hij zijn wanhoop.