Van buiten de wijk wordt er negatiever tegen Smitsveen aangekeken dan door mensen die er zelf wonen. Dat is Anton Advokaat duidelijk geworden in de twee jaar dat hij wijkagent is van Smitsveen, Klaarwater en de Grachten. Wat niet wegneemt dat er uitdagingen liggen in de rond 1970 gerealiseerde wijk van flats en drive-in woningen, waar bijna honderd verschillende nationaliteiten samenleven. ,,On...