Doel ervan is de gemeenschap te verbinden door activiteiten in het dorp op het gebied van educatie, cultuur en sport en ontspanning te stimuleren en mogelijk financieel te ondersteunen. De eerste stap is een enquête waarvoor via de website www.samensoesterberg.nl het vragenformulier is te downloaden. Het stichtingsbestuur dat bestaat ...