Ineens zitten ze zelf midden in de pijplijn naar de kolommen van de krant waarvoor ze zich hard en sterk willen maken. Samen met tientallen andere betrokken Soesters stonden Stan Uyland en Will van der Boor op toen BDUmedia, uitgever van onder meer de Soester Courant, in het voorjaar van 2020 de noodklok luidde. De lokale krant in zwaar weer, was het nieuws niet lang na het uitbreken van de coronacrisis. Achter de schermen spant deze groep Soesters zich in om de lokale krant van Soest en Soesterberg te promoten en te ondersteunen.

ONDERZOEKSJOURNALISTIEK Een van de ambities is om geld in te zamelen dat via Fonds voor Soest wordt gebruikt om de kwaliteit van de krant te versterken met onder meer onderzoeksjournalistiek. Dat is een tak van sport waar kleine redacties eerder niet dan nauwelijks aan toekomen, althans niet zonder extra middelen voor extra mankracht. Uyland en Van der Boor die samen met Fred Boes en Lex Bergers de ‘Vrienden van’ aansturen, zien daar veel heil in.

Tot nu toe werden er op social media al promotiespotjes geplaatst, waarin bekende (Soester) Nederlanders de Soester Courant aanprijzen en het belang ervan in een plaatselijke gemeenschap onderstrepen. De meeste initiatieven vormen zich momenteel nog buiten het zichtveld. Bijna veertig ‘Vrienden van’ zetten, vanuit hun kennis en/of interesse, hun beste beentje voor. De een richt zich op social media, een ander denkt mee over de werving van abonnees. Weer anderen vergaren ideeën en suggesties voor de redactie. Zelfs over de verspreiding van de krant laten leden van de groep hun licht schijnen, en er wordt (on)gevraagd advies uitgebracht.

De Soester Courant geeft binding met de samenleving en er staat voor mij elke keer weer iets interessants in

Waarom eigenlijk? ,,De Soester Courant is het blad dat ik met plezier lees”, motiveert Van der Boor zijn vrijwilligersfunctie. ,,De krant geeft binding met de samenleving en er staat voor mij toch elke keer weer iets interessants in. Als zo’n blad in gevaar komt en je wordt gevraagd om te helpen, dan doe ik mee.”

COVID-19 Zo waren er veel meer mensen die spontaan instemden toen ze werden benaderd door Uyland. Hij was het die in maart vorig jaar actie ondernam toen hij las dat de Soester Courant (en andere BDU-titels) het zwaar te verduren kreeg door de gevolgen van de Covid-19 pandemie. Juist op een moment dat de krant, in een tijdperk van teruglopende advertentieomzet (de voornaamste inkomstenbron van een krant) weer aan het opkrabbelen was.

BDUmedia nam maatregelen en werkt andere strategieën uit, en lijkt op de goede weg, ook al heeft de tweede lockdown, zoals in zoveel branches, effect op de economische gang van zaken. Directie, verkoop en redactie waarderen het initiatief van Uyland en de inzet van al die mensen enorm.

,,Eigenlijk iedereen reageerde meteen enthousiast”, zegt Uyland. ,,We hebben nu een goede, mooie mix van mensen met veel expertise. Mensen die allemaal enorme betrokkenheid bij de Soester Courant hebben. Iedereen zit er gedreven in om ervoor te zorgen dat de krant blijft bestaan.”

COMITÉ VAN AANBEVELING Van der Boor: ,,We hebben werkgroepjes die zich elk met één aspect bezig houden. Dat brengt een spanningsveld met zich mee. Wat kun je doen? Voor je het weet zit je je te bemoeien met de krant. BDUmedia zit niet te wachten op bemoeials en dat is ook beslist niet wat we willen.” Hij heeft samen met Jean Heijl, Bert Krijger en Mels van Vulpen een Comité van Aanbeveling samengesteld, bestaande uit onder anderen Wilfred Genee, Sharon den Adel, Ria Bremer, Gerard Ekdom, Pepijn Maat, Herman van Veen, Bert Smit, Fred Klinkhamer, Cees Wantenaar en oud-burgemeester Hans de Widt.

Veel mensen weten veel van Soest, omdat ze de Soester Courant lezen. Dat hoor ik telkens weer

Uyland: ,,Veel mensen weten veel van Soest, omdat ze de krant lezen. Dat merk en hoor ik telkens weer. Alles wat er gebeurt en wat er vanuit verenigingen en organisaties wordt aangeleverd, wordt meegenomen en gepubliceerd. We zullen mensen oproepen om abonnee te worden. En tegen bedrijven zeggen we: hoe moeilijk het nu ook is, hou de onafhankelijke pers overeind! Het zou mooi zijn als de gemeente ook haar verantwoordelijkheid zou nemen.”

STAN UYLAND Stan Uyland is mede-directeur en eigenaar van BMU Vastgoedgroep (verbouw -bouw, projectontwikkeling en advies en Betonballon Technology). Actief in tal van sociale en maatschappelijke organisaties actief, zoals GIDSNetwerk Foundation, Fonds voor Soest, Maatjesbank en ReconnAct Jobmaatjesprojecten.

WILL VAN DER BOOR Will van der Boor is directeur en eigenaar van Andes Investments B.V., actief in technologische startups en industriële MKB-bedrijven met groeipotentieel, daarvoor manager bij onder meer Akzo Nobel. Actief lid van de Rotary Soest-Baarn en de Vrienden van de Soester Courant.

Door Johan van Beek