In Europa groeit het verzet tegen reclame. In 2020 wordt er wereldwijd bijna 600 miljard euro aan uitgegeven. Steeds meer billboards, videozuilen en spandoeken domineren de publieke ruimte.