Tot die conclusie komt de Rekenkamercommissie, een onafhankelijk orgaan dat zelf bepaalt naar welke kwesties of zaken het onderzoek verricht. De Rekenkamercommissie koos voor de jongerenoverlast omdat veel raadsfracties hun zorgen uitten over de aanpak ervan door de gemeente. Bovendien is jongerenoverlast een item dat eigenlijk altijd actueel is en daarom om blijvende aandacht vraagt.