De gemeente heeft de afgelopen weken inwoners, ondernemers en andere belangstellenden opgeroepen om mee te doen aan een of meer van de ruim 20 workshops. De onderwerpen variëren van groen in de bebouwde kom tot voldoende woningen voor alle leeftijdscategorieën in Soest en Soesterberg. De afgelopen weken hebben al heel veel inwoners zich aangemeld voor de voorinschrijving en is er al veel intere...