De Kinderdagopvangorganisatie maakt gebruik van het schoolgebouw aan de Beetzlaan voor een peuterspeelzaal (Woelwaters) en een BSO (Zevensprong). Dat kan niet zomaar, vinden ze bij BINK. In de opzeggingsbrief van STEV aan BINK een situatie geschetst die volgens BINK een onvolledig beeld van de situatie geeft. Wat dat precies is, wordt niet duidelijk.