De mensen die hij spreekt zouden het jammer vinden als die niet meer zouden doorgaan. Wat wel vaststaat is dat ze voortaan niet meer in gebouw De Linde zullen worden gehouden, want dit is nu in gebruik bij de Carolusschool. De themaochtend zal dus ergens anders onderdak moeten vinden. Tegelijk zal gekeken worden of het de voorkeur verdient deze op een andere dag, een ander tijdstip of zelfs als...