,,Om op deze dag de slachtoffers van oorlogsgeweld te gedenken en om de betekenis van een vrije samenleving te duiden. Juist ook in dit jaar – het jaar van 75 jaar vrijheid – is zo’n herdenking passend", zegt Fred Heidinga. Hij is de nieuwe voorzitter van Stichting Comité 4 en 5 mei Soest-Soesterberg, nadat hij eerder dit jaar Cees Vos opvolgde.

,,De capitulatie van Japan betekende niet alleen het einde van een wereldomvattende extreem gewelddadige tijdspanne, maar ook het begin van een nieuwe turbulente periode in grote delen van Azië. Een periode waarin machts- en gezagsverhoudingen in het continent kantelden en opnieuw vorm kregen."

INSULINDE ,,Deze traditie van herdenken gebeurt in goede samenwerking met de Vereniging Woongroep Insulinde. De herdenking zelf heeft een brede betekenis voor iedereen die onderdrukking verafschuwt en vrijheid koestert."

IR. MENKOLAAN Zoals elk jaar vindt de herdenking plaats bij het monument aan de Ir. Menkolaan. De plechtigheid begint stipt om 11.00 uur en duurt ca. een uur. Burgemeester Rob Metz zal het woord voeren namens de gemeente en mevrouw H. Verburg namens de woongroep. Na een moment van stilte zullen door vertegenwoordigers van enkele organisaties bloemen bij het monument worden gelegd.

VOORSCHRIFTEN De bijeenkomst vindt plaats in de buitenlucht. Heidinga: ,,Naast de genodigden is publiek welkom. Aanwezigen worden uiteraard geacht de corona-voorschriften in acht te nemen en de aanwijzingen van de organisatie op te volgen." Heidinga wijst er verder op dat de ceremonie live te volgen is via Radio Soest, vanzelfsprekend zonder beeld.

Maar het was een gewapend conflict van ongekende omvang, met talloze slachtoffers van allerlei nationaliteiten en met een enorme impact op de wereld van toen, die doorklinkt in de wereld van vandaag.

Ingrijpende omwentelingen die voor velen eveneens gepaard gingen met grote onzekerheden ten aanzien van vrijheid, huis en haard en die nieuw menselijk leed berokkenden en nieuwe dodelijke slachtoffers eisten. In de gemeente Soest is het een goede traditie om jaarlijks hierbij stil te staan met een herdenking. Om dan met elkaar aandacht te geven aan dat historische moment in de moderne geschiedenis, om de slachtoffers van oorlogsgeweld te gedenken en om de betekenis van een vrije samenleving te duiden. Juist in dit jaar – het jaar van 75 jaar vrijheid – is zo’n herdenking zeker passend. 

Deze traditie van herdenken op 15 augustus wordt onderhouden door Stichting Comité 4 en 5 mei Soest-Soesterberg in goede samenwerking met de Vereniging Woongroep Insulinde. Het zijn met name ook de leden van deze vereniging die zich, samen met hun familieleden en relaties, zeer verbonden voelen met die zo ingrijpende periode van toen en met de landen en mensen die zo direct geraakt werden. 

Maar de herdenking zelf heeft een brede betekenis voor iedereen die onderdrukking verafschuwt en vrijheid koestert. Mede namens de Vereniging Woongroep Insulinde nodig ik u hierbij van harte uit om dit jaar aanwezig te zijn bij deze herdenking die plaatsvindt op zaterdag 15 augustus aanstaande om 11.00 uur bij het herdenkingsmonument aan de Ir. Menkolaan in Soest. De bijeenkomst duurt niet langer dan een uur en vindt plaats in de open lucht. Vanzelfsprekend nemen wij de voorschriften vanwege het coronavirus in acht. U wordt vriendelijk verzocht de betreffende aanwijzingen op te volgen. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld! Hartelijke groet, Stichting Comité 4 en 5 mei Soest-Soesterberg Fred Heidinga, Voorzitter