Burgemeester en wethouders zijn in principe bereid om daaraan mee te werken. Goedkeuring van het gemeentebestuur is nodig, omdat het nieuwbouwplan niet past in het bestemmingsplan. Het bebouwingsoppervlakte zal gelijk zijn aan de huidige situatie, maar voor kantoren, personeelsruimte en instructieruimten wil Dierenzorg Eemland een verdieping erbij hebben. Dat vraagt om een gebouw van zeven mete...