Het gaat dan om de perioden in de laatste drie maanden van vorig jaar waarin de clubs geen gebruik konden maken van een zaal of hal, of slechts gedeeltelijk van de buitenvelden. Over het voorjaar van 2020 werd de huur voor sportclubs ook al geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden. De buitensportclubs moeten de helft van de huur blijven afdragen, omdat zij voor een deel gebruik kunnen blijven mak...