Met een verbod wil het college gevaarlijke situaties voorkomen tijdens de jaarwisseling. Als er veel gas wordt gebruikt en de melkbus (die meestal voor carbidschieten wordt gebruikt) wordt afgedekt met een deksel, bestaat het risico dat er mensen zwaar letsel oplopen, aldus het college. Als bijvoorbeeld een voetbal op de melkbus wordt gelegd, zijn de risico’s daarop veel kleiner.