De Noorder Eng wordt niet expliciet genoemd in het Masterplan Wonen Soest, maar de vrienden van de Eng zouden liegen als ze zouden verklaren dat ze niet lijden aan enige vorm van vrees voor verstedelijking van dit natuurlijke overblijfsel uit de ijstijd dat zich uitstrekt van de Verlengde Talmalaan tot aan de Lazarusberg.