Naast de gemeente met haar buurtsportcoaches en beweegmakelaars werkten aan het Sportakkoord onder meer dertien sportclubs, andere beweegaanbieders, Idea, Balans, SWOS, K'nijntje&Zippies, maar ook bijvoorbeeld GGD, de Hopman Masselmangroep en enkele basisscholen mee. Om het ambitieuze plan te realiseren is een organisatieboom met acht werkgroepen opgetuigd. De drie belangrijkste aandachtsgebieden zijn: jeugd in beweging, toekomstbestendige sportinfrastructuur en meer samenwerking in sportaanbod

OPLEIDEN Na de zomer wordt begonnen met een initiatief om trainers op te leiden en vakleerkrachten, gymspecialisten te ondersteunen bij de begeleiding van beweging voor kinderen. Dat moet leiden tot veelzijdig bewegen en veel plezier daaraan beleven. Er start begin volgend jaar een publiekscampagne om kinderen en jongeren (t/m 18 jaar) vitaal te laten sporten en een gezonde leefstijl aan te nemen, onder meer door veel buiten te spelen en te bewegen. Om dat mede mogelijk te maken, willen de partners beweegfaciliteiten voor ouderen op openbare locaties realiseren. Voor kinderen moeten er meer speelmogelijkheden op schoolpleinen komen (ook voor na schooltijd). Ook is afgesproken om trainers en beweegbegeleiders waar nodig te ondersteunen, zodat ze (nog) beter training of les kunnen geven. Doel: stabiele organisaties met opgeleid kader.

Een traject dat door de gemeente al is ingezet, maar verder moet worden ontwikkeld is dat er een optimale bezettingsgraad komt van alle sportaccommodaties. Overdag is er nu vaak nog sprake van leegstand. Soest stoot onder meer de sportzaal in het Orlandogebouw en de gymzaal aan de Paulus Potterlaan af. Beukendal wijkt voor woningbouw, aan de Dalweg komt een nieuwe hal. Het is de bedoeling dat er ook een beleidsvisie wordt geschreven, onder andere gericht op het accommodatiebeleid en het sportaanbod.

PLATFORM Daarnaast kondigt het Sportakkoord aan dat er een digitaal platform wordt ingericht, waarop het lokale sport- en beweegaanbod zichtbaar wordt. Iedereen (met internet) kan dan zien welke mogelijkheden er allemaal zijn in Soest en Soesterberg. Ook willen de partijen die gezamenlijk tot het Sportakkoord kwamen een informeel netwerk gaan opzetten voor sport, cultuur, welzijn en onderwijs.

Niet voor alle ambities is geld nodig. Er is ongeveer 30.000 euro beschikbaar van de rijksoverheid. Daarnaast kan een beroep worden gedaan op subsidies van de overheden en wellicht van stichtingen die sport en bewegen stimuleren.

DEELNAME Overigens is gebleken dat de sportstimuleringsprojecten in het Smitsveen er niet toe hebben geleid dat meer inwoners van deze wijk zich bij een sportclub aansluiten. Een op de vijf 'Smitsveners' zit op een club, in Soest-Zuid ligt dat percentage twee keer zo hoog.

De laatste tien jaar verliest de georganiseerde sport op zijn marktaandeel. Volgens de gemeente komt dat door vergrijzing, armoede, terugloop vrijwilligers én individualisering. Steeds meer mensen kiezen voor een bewegingsvorm die ze zelf op elk gewenst moment kunnen doen. Van de Soester van 19 jaar en ouder doet bijna een kwart aan fitness. Voetbal is de meest beoefende sport. De top vijf wordt volgemaakt door golf, tennis, hockey en sportvissen.

Johan van Beek

Jaap van den Broek
Foto: Jaap van den Broek
Jaap van den Broek
Foto: Jaap van den Broek