Participatietrajecten, we hebben ze in Soest ook in toenemende mate. Zo konden inwoners zich het afgelopen jaar uitspreken over plekken voor opwekking van duurzame energie, over windmolens en zonnevelden. En bij nieuwbouwplannen wordt de buurt ingeschakeld, al gebeurt dit volgens veel omwonenden in een te laat stadium. Inspreken tijdens gemeenteraadsvergaderingen bestaat al langere tijd. Maar v...