Want de provincie mag het Soester Hoogveen dan wel een natuurparel noemen, de locatie van het bouwplan ligt toch echt in door de provincie en gemeente aangewezen gebied waar gebouwd mag worden, benadrukt hij. Daarnaast wijst hij erop dat de nieuwbouw van 180 tot 200 woningen langs de Clemensstraat maar deels in de natuur zal komen. Op grond waar nu vervallen kassen, stalle...