Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft bij de gemeente Zeist een verzoek ingediend voor 700 plaatsen voor de duur van maximaal vijf jaar. De komst van zoveel vluchtelingen zou een te grote impact hebben op de Soesterbergse bevolking van circa zevenduizend mensen, vindt Metz.