De steen is gevonden in een particuliere tuin in Bilthoven en ging uiteindelijk naar een verzamelaar. Deze kwam op een gegeven moment tot de slotsom dat de steen in het militaire museum thuishoort, temeer omdat hij uit die omgeving komt.