De meevaller geldt voor de begroting van de gemeente Soest. Op lokaal niveau gaf de gemeente 690.000 euro uit aan (steun)maatregelen die betrekking hadden op corona. Van het rijk ontving Soest 720.000 euro aan compensatie. Het overschot hiervan blijft gereserveerd voor ‘coronagerelateerde’ uitgaven. Inclusief de compensatie die Soest al over 2021 kreeg, is er op dit momen...