In het paleis keek Maya Meijer Bergmans twee weken geleden, met het hele team van Made by Holland, op een groot scherm naar de vergadering van de Baarnse gemeenteraad. Live zagen ze hoe burgemeester Mark Röell meldde dat het voorontwerpbestemmingsplan Soestdijk met zeventien tegen twee stemmen tegen was aangenomen. Direct daarop reden Ton en Maya Meijer een paar honderd meter verder naar Groot Kievitsdal, waar de raadsvergadering net werd beëindigd.

Maya Meijer Bergmans: ,,Toch een grote meerderheid voor ons plan. Voor zo’n groot plan is een breed draagvlak van groot belang. Ik heb respect voor de Baarnse raadsleden. Wanneer ik al die rapporten zie, meer dan duizend pagina’s, ga er maar aan staan.”

Er is nog een lange weg te gaan, maar de eerste horde is genomen. Terwijl Ton Meijer na de raadsvergadering de felicitaties van de burgemeester in ontvangst nam, snelde zijn echtgenote naar Kees Koudstaal, de fractievoorzitter van BOP, die zich heeft vastgebeten in het dossier Soestdijk. Hij zou het liefst zien dat het paleis teruggaat naar het rijk. De plannen vormen volgens hem een te grote inbreuk op de natuur. Maya Meijer Bergmans: ,,Ik geloof niet dat het paleis daarmee gediend is. De rest van de raad volgt ons kritisch, maar ze begrijpt dat wanneer ons plan onverhoopt niet doorgaat, niemand daar mee geholpen is."

PRINSES IRENE Eigenlijk vindt ze het heel goed bedacht van Koudstaal om prinses Irene in te schakelen. Ze is het niet eens met zijn argumenten maar kan er wel van genieten wanneer iemand welbespraakt en met passie voor zijn standpunten opkomt. Als het maar met respect gebeurt. Dat was er in de laatste fase niet meer. Ton en Maya Meijer Bergmans noemde hij steevast Rupsje Nooitgenoeg. ,,Dan wordt het wel wat wild. Maar ik ben blij dat we in een Nederland leven waar iedereen een mening mag hebben.”
Het enige dat haar niet zint is de stroperigheid, de ellenlange procedures. Een beetje bouwplan duurt al jaren, bij Soestdijk vele jaren. Het project ligt nu al anderhalf jaar achter op de eerste prognoses. Aan de andere kant is het geen verrassing, ze was het bij de Westergasfabriek ook gewend. Ze ziet het als een belangrijkste taak de communicatie weer een beetje richting 'normaal' te buigen.

Landgoed Soestdijk als onafhankelijk podium voor de kroonjuwelen van de Nederlandse maak-en kennisindustrieGoogle je nu op Made by Holland dan regent het kreten als projectontwikkelaar, grote flats in het bos en een evenemententerrein. Zelf spreekt ze liever van bosvilla’s en ze is, zegt ze, geen projectontwikkelaar maar een kunsthistorica. Maya Meijer Bergmans: ,,Doel en middel worden erg door elkaar gehaald. De renovatie van het paleis is een middel om ons doel te bereiken. Dat zijn de prachtplannen van Made by Holland. We zijn geen organisatoren van evenementen. Een concert in de tuin is leuk. Vooral voor de inwoners van Baarn en Soest die met de fiets naar Sting of een populaire Nederlandse band kunnen kijken en luisteren in een intieme sfeer. Hoofddoel blijft echter de Made by Holland. Landgoed Soestdijk als onafhankelijk podium voor de kroonjuwelen van de Nederlandse maak-en kennisindustrie. Ervaren, vieren en delen we de successen van innoverend Nederland. Op interactieve wijze wordt in het paleis en het omringende park het beste van het beste dat ons land te bieden heeft gepresenteerd. Daarbij wordt ingezoomd op de thema’s waarmee Nederlanders wereldwijd grote impact hebben: water, agricultuur & voeding, energie en gezondheid."

ONBETAALBAAR De komende maanden wil ze nadenken wat er met die evenementen moet gebeuren. Ook wil ze meepraten over de verkeersveiligheid. Een brug over de weg is onbetaalbaar, maar een tunnel alleen voor voetgangers? Ze kent voorbeelden van boeren die weilanden aan de overkant van een snelweg hebben liggen. Daarvoor wordt een buis onder de snelweg geboord. Duur, maar lang niet zo duur als bijvoorbeeld een autotunnel.

Bij het aanvragen van een bestemmingsplan moeten alle toekomstplannen op tafel. Kort na de officiële vaststelling alweer een wijziging aanvragen is nagenoeg onmogelijk. Maya Meijer Bergmans: ,,Boijmans van Beuningen heeft ruim 200.000 bezoekers, dan denk je toch niet dat wij in één jaar 400.000 bezoekers kunnen verwelkomen. Zoiets moet je opbouwen, dat duurt jaren.”

Ze wil nog eens goed nadenken over wat er precies op de evenementenagenda moet. Het plan was om van de voortuin naar de achtertuin te verhuizen. Niet voor de concertreeks Royal Park Live, maar voor wat kleinere concerten en evenementen. Rond de vijver wordt het talud gedeeltelijk verhard, waardoor een tribune ontstaat. Iedereen die er geweest is, heeft goede herinneringen aan de opera Orfeo ed Euridice in 2014.

De natuuronderzoeken maken duidelijk dat dat niet eenvoudig zal zijn. Tal van voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen. Het mag niet in het broedseizoen en niet wanneer de vleermuizen overwinteren in de ijskelder. Het wordt zo wel heel ingewikkeld en de kosten lopen snel op. Eigenlijk geldt voor het paleis hetzelfde. De commerciële verhuur loopt best redelijk, maar er moeten veel mensen worden ingezet en er komt veel bij kijken.

Ton en Maya Meijer hopen dat ze volgend jaar het paleis dicht kunnen doen, om de eerste restauratiestappen te zetten. Het team van Made by Holland kan dan naar de Oranjerie of een gebouw op de Parade.

Door Eugene Leenders

Paleis Soestdijk
Foto: Paleis Soestdijk