Twee bestuursleden Toon Hermans Huis Amersfoort gevraagd

Lokaal Deel je nieuws

Het Toon Hermans Huis Amersfoort bestaat meer dan 15 jaar en is een begrip in Amersfoort en omstreken. Het huidige bestuur wil graag uitbreiden en is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden.

Binnen het bestuur worden de taken verdeeld al naar gelang de beschikbare expertise van de bestuursleden. Het bestuur vergadert 1 keer per maand op informele wijze, doch volgens good governance. De tijdsbesteding is wekelijks naar eigen inzicht en het betreft een onbezoldigde functie. Ons team is jong en zit vol energie en enthousiasme. Wil je daar graag deel van uitmaken en wil je een bijdrage leveren aan het voortbestaan van het Toon Hermans Huis Amersfoort en herken jij je in het profiel, dan kijken wij erna uit je te ontmoeten.
 

Het Toon Hermanshuis is een inloophuis voor mensen die met kanker geconfronteerd worden en hun naasten. Het inloophuis in Amersfoort vervult een bovenregionale functie en is ook het inloophuis voor Leusden, Hoevelaken, Amersfoort, Soest, Zeist, Utrecht. Na de diagnose kanker komt het medische traject goed op gang maar voor de niet-medische aspecten (aanvaarding, rouwverwerking, veerkracht en conditie) is aanzienlijk minder aandacht, zowel voor de patiënt zelf alsook voor zijn of haar omgeving. Het Toon Hermans Huis Amersfoort vult die leemte. Als aanvulling op de medische zorg worden patiënten en hun naasten begeleid met psychosociaal-oncologische zorg, ontmoetingen met lotgenoten, een goed gesprek, diverse kidsgroepen en met bijeenkomsten gericht op zingeving.

De organisatie werkt met professionals en professioneel getrainde vrijwilligers die het huis een warm hart toedragen. Ze dragen zorg voor het goed functioneren van het huis. Ondanks dat het huis een vrijwilligersorganisatie is en grotendeels afhankelijk van donaties, giften, schenkingen en sponsoring, wordt er kwalitatief hoogwaardig werk geleverd. Voor meer informatie zie ook de website www.thha.nl.


Voor meer informatie kun je contact opnemen met Gonda Peters-Meijers Voorzitter bestuur Toon Hermans Huis Amersfoort, bereikbaar via: gonda.peters@thha.nl

advertentie
advertentie