PREMIUM ARTIKEL
Lokale journalistiek uit Soest

Soesterberg bouwt aan nieuw gezicht

Nieuwbouw
Foto: Eempers
27 jul. 2020, 07:00
Het Officierscasino wordt herontwikkeld tot een combinatie van vitaal wonen en zorg.
Het Officierscasino wordt herontwikkeld tot een combinatie van vitaal wonen en zorg.
SOESTERBERG

Hoewel beide gebouwen nog in de steigers staan, vordert de bouw van Den Bergh en De Brigade aan het toekomstige Den Berghplein op de hoek Banningstraat-Kampweg in Soesterberg zichtbaar. De gebouwen zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar gereed zijn, tegelijk met de inrichting van de buitenruimte volgens het in 2016 vastgestelde concept De Groene Campus. Aan deze variant van enkele voorstellen voor een ontwerp gaf Soesterberg de voorkeur.

Het plein voor beide gebouwen moet straks ruimte bieden aan dorpsactiviteiten en andere evenementen. De gemeente werkt in overleg de direct belanghebbenden en bewoners aan het inrichten van het plein. Den Bergh (de naam verwijst naar een van de oudste vermeldingen van Soesterberg) bestaat uit 39 appartementen en penthouses. Een van de uitgangspu..

Deel dit artikel via: