Soest en omwonenden trekken samen op bij het beheer van het Slangenbosje.
Soest en omwonenden trekken samen op bij het beheer van het Slangenbosje. Werkgroep Slangenbosje

Soest en omwonenden Slangenbosje maken samen beheerplan

Natuur en milieu

SOEST In samenwerking met omwonenden heeft de gemeente Soest een beheerplan opgesteld voor het Slangenbosje. De bewoners zijn verenigd in een werkgroep die zich al jaren inzet voor het behoud en de bescherming van het unieke natuurgebiedje tussen de Ir. Menkolaan en de Inspecteur Schreuderlaan.

In het plan staan onder andere maatregelen voor behoud en beheer om de waarden van het bosje in stand te houden. In sommige stukken van het bosje zijn gaten ontstaan in de bonsbegroeiing. Het inplanten van soorten als zwarte els, wilde lijsterbes en gewone vogelkers op deze plek maakt het bosje stabieler, stellen bewoners en gemeente.

Een woordvoerder van de gemeente: ,,Dode en zieke bomen worden verwijderd, evenals ongewenste soorten als de gewone esdoorn, de Amerikaanse vogelkers en het Amerikaans krentenboompje. Op het hooilandje heeft riet zich ontwikkeld in een brede strook langs de rand. Hier wordt straks intensiever gemaaid. In het plan staan ook maatregelen voor het natter maken van het gebied.”

Door de betrokkenheid van bewoners is dit unieke stukje bos al meer dan vijftig jaar bewaard gebleven

SAMENWERKING Het daadwerkelijke beheer van het bosje vindt plaats in goed overleg met de werkgroep Slangenbosje. In het beheerplan is aangegeven wat de taakverdeling is tussen de gemeente en de werkgroep. Wethouder Treep: ,,Door de betrokkenheid van het bewonersinitiatief Slangenbosje is dit unieke stukje Soest al meer dan vijftig jaar bewaard gebleven. Met dit beheerplan werken we samen aan de toekomst van het bosje, zodat we er nog vele jaren van kunnen genieten.”

Het Slangenbosje in Soestdijk kent een lange geschiedenis die begint in de achttiende eeuw. Met de bouw van het landhuis Braamhage in de negentiende eeuw begon een lange periode van landgoedgebruik. In 1962 werd het landhuis gesloopt, maar het centrale deel van het landgoed bleef bestaan. Het beheerplan richt zich op dit gedeelte van het oude landgoed Braamhage. De naam Slangenbosje is de naam die de bewoners aan het bosje hebben gegeven, omdat er in het bosje ringslangen worden gezien.

advertentie
advertentie