Afbeelding
Eempers

Odeongebouw nieuw onderkomen voor Soesterbergse jeugd? ‘Onderzoek is noodzakelijk’

19 november 2023 om 13:22 Maatschappelijk

SOESTERBERG Mariëlle Bruil heeft het initiatief genomen om het vrijkomende Odeongebouw voor de jeugd te bestemmen. Er is ,,een groep mensen” die haar steunt en exploitatie en beheer op zich wil nemen. Ze kan nog niet zeggen wie dat zijn. ,,Er lopen nog gesprekken.”

door Jan van Steendelaar

Ze heeft al wel wethouder Liesa van Aalst van het plan op de hoogte gesteld. ,,We hebben in eerste instantie niet om geld gevraagd, alleen om het gebruik van het gebouw. We kijken of we met een marktconforme huur de broek zelf hoog kunnen houden.”

MOTIE Het Odeongebouw aan de Rademakerstraat wordt niet gesloopt zolang het nog uit te voeren bouwkundig onderzoek loopt naar de mogelijkheid om er een bestemming voor de jeugd aan te geven. Wethouder Karin Scholten heeft dit toegezegd naar aanleiding van een door de politieke Partij Ons Soesterberg (POS) ingediende motie.

In de motie worden Samen voor Soesterberg, Stichting De Linde en de Weggeefbasis genoemd als belanghebbende, maar dat lijkt een voorschot te zijn op daadwerkelijke steun. Een reactie van Paul Klein van Stichting De Linde onderdak met een hart,’ gaat niet verder dan ,,in de geest steunen wij het initiatief.”

Namens Samen voor Soesterberg reageert voorzitter Jan de Mos: ,,Wij worden kennelijk ook als belanghebbende genoemd. Maar wij zijn daar op geen enkele manier partij in. Wij zijn op geen enkele manier direct betrokken bij bestemming van welke locatie dan ook. En worden dus ten onrechte genoemd in de motie.”

OPSLAG Ook de Weggeefbasis is gevraagd of het interesse heeft om mede van het gebouw gebruik te maken. Deze moet te zijner tijd de huidige locatie verlaten en zoekt een nieuw onderkomen, aldus Loes de Groot van de Weggeefbasis. De plint is niet geschikt omdat dit mobiele plekken zijn en er dus geen opslag mogelijk is. Maar hetzelfde geldt voor het Odeongebouw, waar opslag ook conflicteert met het gebruik door de jeugd.

NOODZAAK De gemeente vindt ,,weer een onderzoek” noodzakelijk. Naar zowel de bouwkundige staat en de veiligheid van het gebouw dat uit 1978 dateert, als de behoefte. ,,Ik denk dat er alleen achterstallig onderhoud is,” zegt Bruil.

Ze blijft zich inzetten voor de jeugd in Soesterberg voor wie er helemaal geen plek is in het dorp. Straks ook niet in het nieuwe sociaal-cultureel centrum in de plint van Den Bergh. ,,Er moet iets voor de jongeren komen.” Het Odeongebouw ligt aan de rand van het dorp en is ervoor geschikt.

Paul Klein, namens De Linde betrokken bij het realiseren van een nieuw sociaal-cultureel centrum: ,,Laten we mekaar vooral niet gaan bijten, want dat is zonde.” Wat het Odeongebouw betreft, die kwestie is volgens hem nu in handen van het college. ,,Dat moet het zien zitten en de politieke wil moet er zijn om er iets van te maken.”

AFSTEMMING De Linde heeft niet concreet medewerking toegezegd aan het plan van Bruil. ,,We hebben wel gezegd: laten we afstemmen voor welke doelgroepen we iets willen bereiken. Ga jij door met je initiatief. Wij richten ons op de plint. Daar steken wij de energie en de manschappen in.” Hij heeft haar geadviseerd contact op te nemen met Stichting Balans om samen met de gemeente te kijken welke projecten ze voor de jeugd in Soesterberg kunnen starten en of er geld voor vrijgemaakt kan worden. ,,Maar daar staan wij buiten.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie