De bijeenkomst is op donderdag 12 mei.
De bijeenkomst is op donderdag 12 mei. www.pixabay.com

Verdieping in Soest: huiselijk geweld en kindermishandeling

Maatschappelijk

Deze verdiepingsbijeenkomst is bedoeld voor alle mensen die werkzaam zijn in het onderwijs, de kinderopvang, peuterspeelzalen, maar ook voor bijvoorbeeld huisartsen en verloskundigen. In Soest zijn er volgens de gemeente veel mensen als professioneel actief in deze branches.

[SOEST] Huiselijk geweld en kindermishandeling. Daar gaat het over tijdens een bijeenkomst op donderdag 12 mei.

Daarom heeft Soest de bijeenkomst over kindermishandeling en huiselijk geweld georganiseerd. Dat is gebeurd in samenwerking met onder andere GGD regio Utrecht, Balans, SWOS en Welzin. Alle professionals uit de genoemde vakgebieden kunnen de bijeenkomst bijwonen.

Die wordt op 12 mei gehouden in OC De Klarinet aan het gelijknamige woonerf in Overhees. Inloop vanaf 16.45 uur, programma van 17.00 tot 19.00 uur.

advertentie