presentatie aan publiek
presentatie aan publiek Peter van Lint

geslaagde bijeenkomst "uw huis klaar voor de toekomst?"

26 april 2018 om 23:27 lokaal Deel je nieuws

75 bezoekers waren bij de bijeenkomst van Energie Actief Soest (EAS), in de Emmakerk op 25 april. Onderwerp: Energietransitie en de gevolgen voor de individuele huiseigenaren. Na de opening door Weth. Janne Pijnenborg gaf gastspreker Henk Seinen van Seinenergie een presentatie over de weg naar een Nul-Op-de-Meter woning (NOM woning). Een woning die evenveel energie gebruikt als oplevert. Bij nieuwbouw relatief eenvoudig, maar voor oudere/bestaande bouw een hele opgave. Het is ook mogelijk om stapsgewijs naar een NOM woning te gaan.

Voor een NOM woning is het nodig om eerst het energieverbruik flink naar beneden te brengen. Er was uitleg over de eisen die je moet stellen en welke materialen voor isolatie gebruikt kunnen worden.

Dan ventilatie. In een goed geïsoleerde en kierdichte woning vervuilt de lucht in de woning erg snelt. Het gaat niet alleen om gassen als CO2, Radon en Formaldehyde. Onderzoek toont aan dat binnenlucht in woningen vaak vele malen vuiler is dan buiten. Daarom is ventilatie zo belangrijk voor de gezondheid.

Een NOM-woning wordt met lage temperatuur systemen verwarmd, bij voorkeur met een warmtepomp. Die werkt als een koelkast, maar dan omgekeerd. De warmtepomp haalt  warmte uit de lucht of uit water, opgepompt uit de bodem. De warmte wordt gecomprimeerd en overgedragen aan de CV. De warmtepomp werkt op elektra. Dat kan worden opgewekt met zonnepanelen.

De mogelijkheid om voldoende stroom op te wekken met panelen op een woning zijn natuurlijk beperkt. Reden om het verbruik zoveel mogelijk te beperken, door goede isolatie, maar zonder het comfort tekort te doen.

Dan financiering. Voor veel huiseigenaren een belangrijk vraagstuk. De maandelijkse energielasten, de onderhoudsituatie van langere termijn en plus het effect van waarde vermeerdering door de maatregelen, vormt een basis  voor financiering, samen met mogelijke subsidie. Als  energielasten van bijv. € 200 per maand teruggebracht kan worden naar € 0, dan kan dat geld worden besteed aan financiering van het verbeterplan.

Op de websites van EAS (www.energiezuinigsoest.nl) en het Energieloket (https://energieloket-soest.nl) is een korte samenvatting te vinden van de presentatie van Seinen, onder de ‘balie’ ‘Uw huis klaar voor de toekomst?’.

Vertegenwoordigers van de Bedrijvenalliantie Energiezuinig Soest (https://energiezuinigsoest.nl) waren aanwezig voor informatie en om vragen te beantwoorden.

advertentie
advertentie