Binnen enkele dagen waren grote bomen ten prooi gevallen aan de kettingzagen
Binnen enkele dagen waren grote bomen ten prooi gevallen aan de kettingzagen DSN

DSN op de bres voor de bossen van Hees: ASR gaat voortaan communiceren over bomenkap

11 april 2019 om 14:28 lokaal Deel je nieuws

SOEST - Na een week van ophef over bomenkap in de bossen van Hees en grote druk op eigenaar ASR, heeft Yolande Gastelaars (fractievoorzitter Democraten Soest Natuurlijk DSN) de toezegging van de verzekeringsmaatschappij dat er voortaan duidelijk gecommuniceerd zal gaan worden over voorgenomen werkzaamheden in het bos en het waarom daarvan. Bovendien is de kap in Hees voorlopig stilgelegd. Gastelaars is blij met deze uitkomst. 'Natuurlijk staat iedereen op z'n achterste benen als er tijdens het broedseizoen wordt gekapt in een bos. Want ook al worden alle regels van de flora en fauna wet nageleefd en worden er geen broedende vogels of andere dieren verstoord, dan nog snijdt het geluid van die kettingzagen recht door je ziel,' licht ze toe. 'En als er dan toch gekapt en gesnoeid moet worden, dan zijn timing, planning én uitleg allemachtig belangrijk. Ze hebben zich dat bij ASR onvoldoende gerealiseerd, zo is mij uit de diverse gesprekken gebleken. Ik vind het dan ook winst dat ASR bereid is te gaan communiceren met omwonenden en de gebruikers van het bos. Overigens hebben ze mijn voorstel om samen een informatieavond voor omwonenden te organiseren over het productiebos op Hees, hun ideeën daarover en het waarom van bosbouw voorlopig van de hand gewezen. Dat is dan weer jammer! Want juist in deze tijd, waarin meer en meer duidelijk wordt dat bomen ons grootste wapen zijn in de strijd tegen de klimaatverandering, zou het goed zijn om uit te leggen waarom je grote volwassen bomen hier kapt en vervangt door jonge aanplant. Bomen zijn CO2-vreters en essentieel om de klimaatdoelen te halen. Dat moet ASR zich ook realiseren, want ze zijn partner van Trees for All en ze planten bomen in Lelystad en Oeganda. Een toelichting op het waarom zou dan ook meer dan welkom zijn.' Uit de vele mails en berichten op social media bleek overigens dat niet alle Soesters op de hoogte zijn van het feit dat de gemeente weinig kan doen tegen bomenkap op Pijnenburg en Hees omdat zij geen eigenaar van deze bossen is. Jan Tupker, de bosbeheerder van de gemeente, staat wel in nauw contact met de boseigenaren en hij gaf desgevraagd aan dat de bomen, die nu gekapt zijn, niet vitaal meer waren en daardoor een gevaar voor de veiligheid opleverden.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie