In 2019 blijft iedereen welkom in Paleis Soestdijk.
In 2019 blijft iedereen welkom in Paleis Soestdijk. Nathan Reinds

Soestdijk wordt een dorp

21 maart 2019 om 11:20 lokaal

SOESTDIJK De garage tegenover Paleis Soestdijk,  waar vroeger de blauwe, koninklijke auto's met AA kentekens stonden, moet plaats maken voor een hotel. Dat blijkt uit deze laatste aflevering in de serie over het basisplan voor het nieuwe Soestdijk.

Eugene Leenders

Landgoed Soestdijk is met de vele woningen, schuren, stallen en natuurlijk het paleis eigenlijk een dorp op zich. De oude plattegrond met de lanen uit de 17e eeuw vormt de basis voor het ruimtelijke kader dat nu ter beoordeling bij de gemeente ligt. Het college stemt in met de plannen. De Baarnse gemeenteraad mag op 4 april het eindoordeel vellen.

Het lanenplan is in de loop de eeuwen gewijzigd, als was het maar door de aanleg van de Amsterdamsestraatweg, de moderne opvolger van de (Amersfoortsche) Postweg. Op het terrein zijn de lanen vernoemd naar de leden van de Koninklijke familie: Beatrixlaan, Bernhardlaan, Emmalaan en Alexanderlaan.

Naast die Alexanderlaan moet er in 2020 een compleet Alexanderkwartier komen. Op de plek waar nu de Marechausseekazerne en een rijtje dienstwoningen staan, op een steenworp afstand van het paleis, moet een nieuwe woonwijk komen, die precies aansluit op het oude stratenplan.

VIERKANT Om dat mogelijk te maken heeft de huidige eigenaar, de MeyerBergman Erfgoed Groep, al een paar stukken grond geruild met Staatsbosbeheer. Zo is een een vierkant gevormd, dat straks plek moet bieden aan 48 grondgebonden woningen en 50 appartementen.

Dat is ongetwijfeld het heetste hangijzer voor de politiek, een woonwijk midden in het bos. Ton en Maya Meijer-Bergmans hebben er vanaf 20 december 2017, de dag van de aankoop, geen misverstand over laten bestaan dat de woningbouwplannen noodzakelijk zijn om de renovatie van het paleis en landgoed te bekostigen. Het één gaat niet zonder het ander.

PROGNOSES Wel zijn de prognoses bijgesteld. Eerst ging het om zo'n 67 woningen, in het ruimtelijk kader wordt gesproken over 98 woningen. De goedkoopste gaat 6,5 ton kosten. Dat druist in tegen het gemeentelijk voornemen om minimaal een derde van nieuwbouwplannen uit sociale huur of koop te laten bestaan. Zo'n huis mag maximaal 230.000 euro kosten. Daarvoor is in Baarn nooit een plek in het bos te krijgen.

Het ruimtelijke kader, hét uitgangspunt voor de bestemmingsplannen, heet niet voor niets zo. Het brengt in kaart welke bebouwing er nu is, welke bebouwing mag verdwijnen en binnen welke kaders nieuwe gebouwen mogen worden gebouwd.

Wat dat betreft biedt het Paradeterrein de meeste mogelijkheden. De monumentale panden aan de overzijde van de Amsterdamsestraatweg zijn tot op de millimeter beschreven en kunnen nauwelijks worden veranderd. Dus ook de grote Intendantswoning en het nog grotere stallencomplex blijven staan.

AA-GARAGE Dat geldt echter niet voor de enorme AA-garage en de schuur ernaast die lange tijd als binnenmanege dienst deed. Het gaat om betrekkelijk nieuwe gebouwen zonder enige status of allure. Door die te slopen kan het gebied anders worden ingericht en kan er worden gebouwd,

Als het aan de nieuwe eigenaren ligt, komt er een gebouw met de rug tegen het Baarnse bos, dus aan de rand van het Paradeterrein. Zo ontstaat tussen dat gebouw, dat een hotel zou kunnen worden, de stallen en de voormalige dienstwoningen een mooi, groot middenterrein dat voor allerlei activiteiten kan worden gebruikt. De stallen lenen zich voor een horecagelegenheid en enkele andere ruimten.

OVERSTEEK Door ter hoogte van de Intendantswoning een oversteek aan te leggen voor de Amsterdamsestraatweg, kan tot op de meter worden aangesloten op de bestaande weg naar de watertoren van het paleis. Zo is de lanenstructuur weer intact. Geeft de gemeenteraad van Baarn over twee weken groen licht, dan is een belangrijke juridische stap gezet. Het ruimtelijk kader zal vervolgens kunnen worden vertaald in verschillende bestemmingsplannen.

De Royal Run liefst ook in 2020 om Soestdijk op de kaart te houden tijdens de renovatie.
advertentie
advertentie