Door de inzet van Stichting Leergeld kunnen kinderen gelijkwaardig deelnemen aan onderwijs en vrijetijdsbesteding
Door de inzet van Stichting Leergeld kunnen kinderen gelijkwaardig deelnemen aan onderwijs en vrijetijdsbesteding Stichting Leergeld

Jaaroverzicht 2023: Stichting Leergeld Soest-Baarn

1 april 2024 om 21:11 Lokaal Deel je nieuws

Ook in 2023 bleef het streven voor Stichting Leergeld Soest-Baarn onveranderd: “Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.” Echter, ook in het afgelopen jaar was dit voor niet alle kinderen in Nederland en ook in Soest en Baarn vanzelfsprekend. Nog steeds ervaren kinderen belemmeringen om volledig deel te nemen aan activiteiten op school, in de sport en cultuur vanwege de financiële situatie thuis.

Onze inzet heeft het afgelopen jaar geleid tot een grotere participatie van kinderen op verschillende gebieden, waardoor zij gelijkwaardiger kunnen deelnemen aan onderwijs en vrijetijdsbesteding. Dit draagt bij aan hun plezier en gevoel van eigenwaarde.

Onze inspanningen om gezinnen te bereiken die onze hulp goed kunnen gebruiken zijn succesvol gebleken. In 2023 hebben we onder andere een straatpostercampagne gevoerd, Facebookberichten geplaatst en artikelen in lokale kranten gepubliceerd, naast het onderhouden van een toegankelijke website. Deze initiatieven hebben geleid tot een stijging in het aantal geholpen kinderen. In totaal hebben we in 2023 417 unieke kinderen ondersteund en ontvingen we 790 aanvragen voor onderwijs, sport en cultuur.

Naast de traditionele ondersteuning, zoals het verstrekken van fietsen en laptops, hebben we ons aanbod uitgebreid. Dit jaar konden we bijvoorbeeld Fashionchecks en Clothing4you-vouchers aanbieden, waarmee we kinderen helpen in hun sociale interacties en bij het vinden van een stageplek. Ook introduceerden we schoolspullenpassen en ondersteunden we initiatieven zoals Jarige Job, waarbij we dierentuinkaartjes en zwembadkaartjes verstrekten. Deze extra ondersteuning draagt bij aan een brede ontwikkeling van de kinderen en vergroot hun sociale inclusie.

Onze inspanningen zijn alleen mogelijk dankzij de samenwerking met diverse partners. Allereerst danken we de gemeenten Soest en Baarn voor hun financiële steun vanuit hun armoedebeleid. Ook particuliere donaties en landelijke subsidies van het Ministerie van SoZaWe (via Leergeld Nederland) hebben ons in staat gesteld om meer kinderen te bereiken en ons productenaanbod te verbreden. Daarnaast werken we samen met verschillende partners die ons in natura ondersteunen, zoals het Armoedefonds en lokale initiatieven zoals Clothing4You.

In 2023 hebben onze vrijwilligers opnieuw het verschil gemaakt voor de kinderen in Soest en Baarn. Met een stabiel team zijn we in staat geweest om elke aanvraag goed en tijdig af te handelen. De nauwe samenwerking met beleidsmedewerkers van beide gemeenten en Leergeld Nederland heeft gezorgd voor een soepele continuïteit in onze werkzaamheden en stelt ons in staat om adequaat te reageren op nieuwe ontwikkelingen.

Wij willen graag iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het succes van Stichting Leergeld Soest-Baarn in 2023. Samen blijven we ons inzetten voor de participatie en ontwikkeling van alle kinderen, ongeacht hun financiële situatie.

Voor aanvragen stuur een mail naar coordinator@leergeld-sb.nl

advertentie
advertentie